BALIKESİR TOHUM ÜRETİCİLERİ PLATFORMU

Tohumculuk Sektörüne yeni düzenlemeler getiren 5553 sayılı Tohumculuk Kanun’unun ve uygulamalarını düzenleyen yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bizim gibi ulusal firmaların özellikle AR-GE çalışmalarında bulunmaları ve başarılı olmaları sonucu doğmuştur.

Bir yandan yeni duruma uyum sağlarken, bir yandan da global firmaların rekabetine karşı ayakta durabilmenin zorluğunu gören Balıkesir İli coğrafi sınırlaması içerisinde kurulu tesisleri bulunan yetkili tohum üretici firmalar olarak bizler; ticari, sosyal ve örgütsel kazanımlar elde edebilmek için, birlikte hareket etmenin faydalarından da yararlanarak, ülke tohumculuk sektörü yanında dünya pazarlarına açılımlar sağlamak üzere “BALIKESİR BÖLGESİ TOHUM ÜRETİCİLERİ DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ PLATFORMU” nda bir araya geldik.

6 tanesi Araştırıcı Kuruluş niteliğine haiz toplam 12 yetkili tohum üreticisi firmanın bir araya gelmesinden oluşan Balıkesir Tohumcular Platformu, gönüllülük ilkesi çerçevesinde kurularak hiçbir yasal zorunluluğu bulunmamasına rağmen faaliyetine aktif olarak devam etmektedir. Agro-Tan, Alfa, Asgen, Ayer, Balıkesir, Biar, Küçük Çiftlik, Martar, Me-Tan, Ördekçi, Paşa Tohumculuk ve Turtat Islah firmaları katılımcıları arasındadır.

İlimiz tohumculuğu, firmalarımız ortaklarının Türkiye Tohumculuğu resmi örgütlenmelerinde aldıkları aktif görevlerle de temsil edilmektedir. Kamu tüzel kişiliğine haiz bu birliklerde görev alan arkadaşlarımız ile gurur duymaktayız ve platformumuz olarak kurumsal kimliğimiz ile onları desteklemekteyiz.

Dostluk temelinden yola çıkarak, bu zamana kadar birbirimiz ile bağlantı kuramama eksiliğini fark etmiş olan bizler, ilk aşamada tanışma ve kaynaşmanın sağlam temelleri ile rakip firmaların dahi ortak payda da buluşabileceğini gördük. Balıkesir İl Tarım Müdürlüğümüz Tohum Sertifikasyon biriminin hedef oluşturabilme özelliğinden faydalanarak, hiç durmadan başarılara imza atmaya devam ediyoruz.