İLETİŞİM

Platform resmi bir kimlik kazanıncaya kadar temsil heyetince yönetilecek olup,kurumsal bağlantı bu şekilde sağlanabilir.
<> 
CAN TATLIOĞLU
Tel: 0 266 875 41 40
AHMET MENGENECİ
Tel: 0 266 244 48 90
HAKAN TUR
Tel: 0 266 239 10 94