İLKELERİMİZ

Yerel % 100 milli sermayeli olan platform katılımcısı firmalarımızın her birinin kabul ederek uygulayacağı ilkeleri bulunmaktadır.

1- SAMİMİYET: Müşteri ilişkilerinde istendiğinde ,en yetkili kişi olan firma sahipleriyle görüşülebilinir.

2- GÜVENİLİRLİK: Kamuoyuna beyan edilen özelliklerde teslimat yapılır.

3- ÖZGÜVEN: Firmalarımız tecrübeye sahiptir ve teknik olarak kendilerine ve çalışanlarına güvenirler.

4- EŞİTLİK : Müşteriler arasında ayrım yapılmaz ve tümüne aynı hassasiyetle yaklaşılır.

5- KALİTE: Resmi otoritenin koyduğu standartlara uyulduğu gibi burada belirtilmeyen fakat sektörde kabul gören fiziksel aranırlıklara üst düzeyde uyum gösterilir.

6- VEFA: Firmalarımızın hammaddesini tedarik eden çiftçilerimizin emeklerinin karşılığı hak ettikleri şekilde verilmeye çalışılır.

7- MİLLİ DEĞERLER: Yerel çeşitlerimizin üretimi yanında korunmasına çalışılarak ,piyasaya çoğunlukla yurtiçi üretimler sunulur.

8- GELECEĞİMİZ: (G.D.O.’ya hayır):İster yurtiçi üretim,isterse ithal çeşitler olsun ;ister standart üretim,isterse hibrid çeşitler olsun laboratuar şartlarında genetiği değiştirilmiş bitki tür ve çeşitlerinin üretim materyallerine karşıyız.

9- HİBRİDASYON VE SELEKSİYON: Nüfusun doyurulması için gerekli olan bu çalışmalar tarla şartlarında,fiziksel yöntemler kullanılarak yapılmalıdır.

10-İYİ TARIM UYGULAMALARI: Tohumun genetiğini etkileyecek ve kalıntı bırakacak ilaçlar kullanılmamalıdır.

11-GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ TOHUMLARIN VEYA BİTKİLERİN TESPİTİ: Bunun için laboratuar kurulmaya çalışılacaktır.

12-KAYNAK: Tohumculuk bilgi birikimi ve yetişmişlik ister. Bundan dolayı teknik elemanlarımıza ve araştırmacılarımıza önem veririz.Aile ve bölge seleksiyonlarımızı koruruz.

13-STRATEJİK STOK: Sebze ve tarla bitkisi ayrımı yapmaksızın satış ve fiyat oranı yüksek dahi olsa çoğaltımı garanti edecek stoklarımızı koruruz.