MİSYONUMUZ

Ortak paydada buluşabilen platform firmaları, resmi zorunluluk olan tohumculuk sektörü alt birliklerine üyelikleri ile birlikte kendilerinin oluşturdukları bu platformun artılarını kullanarak resmi otoritenin istediklerinden daha fazlasını yapmayı arzu etmektedir.

1- TANITIM: Balıkesir İlinin Tohumculuk potansiyelini ve katılımcı firmaları sektöre tanıtmak.

2- TANIŞMA: Kendi İlinde aynı sektörde faaliyet gösterenler olarak ve ülkesel bazda diğerleriyle tanışmak

3- KAYNAŞMA: Rakip firmaların dahi dostluk kurabilmesini ve birlikte çalışmalar yapmasını sağlamak.

4- PAZARLAMA: Ortak pazarlama kanallarını kullanmak ya da oluşturmak.

5- TEDARİK: Üretim maliyetlerini düşürmek için sarf malzemeleri alımları yapmak

6- BORSA: Dünya ve yurtiçi tohum fiyatlarını projeksiyon olarak belirleyebilmek için vadeli işlem borsalar amaçlı temellerini atmak

7- STOK YÖNETİMİ: Borsa temelli çalışmayla tarımsal dalgalanmaları sezon öncesi tahmin etmeye çalışarak stok maliyetlerini düşürmek

8- ARGE: Platform katılımcılarının birlikte hareket ederek araştırma geliştirme projelerini hayata geçirebilmesi.

9- PAYLAŞIM: Bilgi ve Pazar paylaştıkça büyür.

10- KURUMSALLAŞMA:Katılımcıların istek ve arzularına bağlı olarak dernekleşmek veya her bir şirketin tüzel kişiliklerini devam ederek yeni şirketler kurarak yatırımlarda bulunmak.