VİZYONUMUZ

Balıkesir İli coğrafi sınırlaması içerisinde kurulu tesisleri bulunan yetkili tohum üretici firmalarının ticari, sosyal ve örgütsel kazanımlar elde edebilmek için, birlikte hareket etmenin faydalarından yararlanarak ülke tohumculuk sektörü yanında dünya pazarlarına açılımlar sağlamasıdır.